Model NZEB: Eficiència energètica + autoconsum

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 17/05/2016
  • Localització: Barcelona

Descripció

La nova directiva europea d'eficiència energètica planteja objectius ambiciosos sobre la implantació del model NZEB (Net Zero Energy Building, edificis de consum quasi zero).
L'objectiu del curs és identificar i analitzar mesures concretes per assolir aquest model, tant a nivell d'implantació de millores d'eficiència energètica com de generació per autoconsum. Així mateix, s'analitzaran les oportunitats de negoci que ofereix aquest nou model.
Per tal de donar practicitat al curs, les darreres dues sessions es basaran en l'aplicació pràctica sobre dos edificis existents.
El curs s'orienta a qualsevol professional amb inquietuds en projectes d'eficiència energètica, autoconsum i serveis energètics incloent enginyeries, empreses de manteniment, instal·ladors, empreses tecnològiques, empreses de subministrament, empreses de serveis energètics,...


Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC/AEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa

1. Què és un NZEB?
1.1. Marc normatiu
1.2. Exemples a nivell europeu
1.3. Models de negoci associats
2. Eficiència energètica
2.1. Reducció demanda energètica: mesures, estalvis associats, característiques d'aplicació, inversió associada,...
2.2. Reducció consum energètic: mesures, estalvis associats, característiques d'aplicació, inversió associada,...
2.3. Aprofitaments d'energies residuals
3. Autoconsum
3.1. Energies renovables d'autoconsum
3.2. Generació distribuïda
4. Exemple pràctic d'aplicació 1
4.1. Identificació de mesures de millora
4.2. Anàlisi dels impactes
4.3. Avaluació del consum final necessari de xarxa
5. Exemple pràctic d'aplicació 2
5.1. Identificació de mesures de millora
5.2. Anàlisi dels impactes
5.3. Avaluació del consum final necessari de xarxa

Professorat

Margarida Plana. Enginyera Industrial. Directora general d'EoEnergia

Cursos relacionats

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la indústria 4.0

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2017