Instal·lacions tèrmiques de Biomassa

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 23/05/2016
  • Localització: Barcelona

Descripció

El curs avançat de biomassa està dirigit a enginyers que vulguin aprofundir en el coneixement dels sistemes de biomassa i les noves oportunitats de negoci associades, així com conèixer la normativa d'obligat compliment en aquests sistemes.
L'objectiu del curs és aprendre a dimensionar una instal·lació de biomassa, i a realitzar altres tasques vinculades a les instal·lacions tèrmiques de biomassa com els criteris de manteniment o la realització d'auditories per comprovar el seu bon funcionament. Per aconseguir aquest últim objectiu, la darrera sessió del curs consistirà en una visita a una instal·lació de biomassa en funcionament.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC/AEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Tens algun dubte? Tel. 932 957 808. @:formacio@serveis.eic.cat

Programa

Bloc 1. Situació energètica actual / Desenvolupament sostenible dels boscos
Situació energètica actual
Estratègia catalana per a la implantació de la biomassa.

Bloc 2. Sistemes amb calderes de biomassa: Components del sistema, disseny, càlcul i dimensionat del sistema
Biomassa i combustió
Normativa
Calderes de biomassa
Sitja
Alimentació del combustible
Elements de la Caldera
Esquema hidràulic
Sistemes de control

Bloc 3. Dimensionat de la instal·lació
Dimensionament de potència de calderes, acumulació i sitja per a un sistema individual i col·lectiu.

Bloc 4. Ús i manteniment
Criteris en la realització del manteniment preventiu
Patologies més usuals associades a: disseny erroni, mala execució, falta de manteniment, ús incorrecte,...
Bibliografia

Bloc 5. Estudis de viabilitat de substitució d'una caldera de gas o gasoil per biomassa
Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de substitució de calderes existents de gas o gasoil per altres de biomassa

Bloc 6. La gestió energètica
La Gestió de l'Energia
Conceptes: Empresa de serveis energètics, gestor energètic i sistema de monitorització energètic
Filosofia del negoci
Serveis que pot oferir l'ESE
El model de servei energètic associat al tipus de contractes
Estat actual de les ESEs i potencial
Fases d'implantació
Programa Biomcasa
Exemples

Bloc 7. Pràctica: Visita a una instal·lació
Visita en grup a veure una instal·lació de biomassa

Professorat

Oriol Barber.
Lorenzo Morales.
Tècnics de Dekra.