Descripció

En els últims anys, alhora que s'han anat assentant i implantant diferents models de gestió i models de sistemes de gestió, estem assistint a l'eclosió de diferents tipus d'eventualitats (generalment alienes a l'empresa) que han comportat importants alteracions en el subministrament de Serveis, així com trencaments de la cadena de subministrament amb les corresponents afectacions en el nivell de subministrament a clients .
Estem parlant d'esdeveniments tals com de l'àmbit terrorista (Atemptats 11S, Moviment Hyad), de l'àmbit laboral (Vaga de estibadores del passat 23-6-2015 en el pas marítim del Canal de la Manxa), de l'àmbit laboral-tecnològic (Subcontractes de Movistar-telefònica), Incendis (Edifici Windsor-Madrid), Incidències en l'àmbit de tecnologies de la Informació per ciberatacs o per fallades de sistema (Interrupció de Comunicacions i accessos al sistema informàtic, caiguda de sistemes informàtics tipus Cloud, o uns altres )...

L'àmbit anglosaxó ha estat més procliu a la previsió i planificació d'esdeveniments no desitjats i externs a l'organització; desenvolupant models de Continuïtat de Negoci (com el basat en l'estàndard ISO-22310) a fi de que aquests esdeveniments tinguin, cas que es produeixin, el mínim impacte en el funcionament de l'organització i, com a conseqüència d'això, en el subministrament de productes i serveis al client. A Europa s'inicia a nivell oficial formalment amb la reglamentació UE d'infraestructures Crítiques.

Els objectius del curs són:
Aportar els coneixements per a la comprensió de la metodologia i bones pràctiques de la implantació d'un Sistema de gestió de Continuïtat del Negoci que permetin afrontar potencials situacions de crisis amb garanties. Alhora estar en disposició d'implementar-les en les organitzacions on treballin i visualitzar els avantatges que suposaran per a l'organització.

Programa

1. Introducció al Risc. Definició, evolució històrica,...
2. Riscos d'incident disruptiu o classe desastre. Conseqüències habituals. Àrees o vectors d'impacte.
3. Metodologia per implantar ERM. Implicació de l'Alta Direcció & Cultura de Risc
4. Risc inherent, i risc residual.
5. Plans de contingència. Recovery Plan.
6. Temps de reposició a funcionament a nivells estàndards.
7. Concepte de resilència.
8. Tipus possibles d'accions enfront de riscos ; mitigació, neutralització, cobertura o externalizació.
9. Vinculacions amb altres normes ; ISO31.000, CUSO, AS/NZS-4360, ISO 9001:2015
10. Model de SG de la continuïtat de negoci en base a la norma ISO 22301
11. Integració d' ISO 22310 en un sistema ISO 9001:2015.
12. Avantatges per a l'empresa d'implementar un Model de Gestió de la Continuïtat de Negoci. Condicionants per a l'èxit
13. Casos pràctics

Professorat

Coordinador: Miguel Angel Estruga. Enginyer Industrial. Membre del Comitè Tècnic TCN -307 Risk Management .Consultor en SG de riscos, Qualitat, Medi ambient, Planificació Estratègica i Continuïtat de Negoci a MAASTRICHT CONSULTANTS.
Carlos Jimenez. Direcció de Qualitat, Immobles i Continuïtat de Negoci a CREDITO Y CAUCIÓN.
Aaron Anciones. Enginyer Superior en Telecomunicacions. IT Manager a ADVANCE GROUP.