Gestió de projectes. Guia PMBOK v5 i preparació a l'examen PMP (PMI)

Descripció

La Guia PMBOK® (Project Management Body of Knowledge - Norma ANSI/PMI 99-001-2008) publicada pel Project Management Institute (PMI®), recopila i condensa les millors pràctiques del món i proporciona una estructura coherent i un conjunt de conceptes i termes compartits per tots els Gestors de Projectes (Project Managers) a nivell mundial.
Les persones implicades en els projectes han de conèixer en profunditat la Guia PMBOK® per millorar el seu acompliment, podent optar, si compleixen els requisits imposats pel PMI®, a la certificació PMP®.
D'altra banda, la Guia PMBOK® és el document base d'estudi per obtenir la certificació Project Manager Professional (PMP®). La certificació PMP®, atorgada pel Project Management Institute (PMI®) des de 1984, és una de les credencials professionals més prestigioses del món, gràcies al rigor de la seva concessió. La certificació PMP® solament es concedeix a persones amb demostrada experiència en gestió de projectes i després de superar un rigorós examen.
Aquest curs està adaptat a l'examen del (PMI®).

Programa

1. Presentació del PMI® i de la Guia PMBOK®.
Certificacions professionals del PMI® i requisits d'accés. Gestions i costos.
La Guia PMBOK®: Estructura i contingut.
Visió general de la Gestió de Projectes.
Model de processos i grups de processos de la Guia PMBOK versió 5.

2. Concepte de projecte. Direcció de projectes
Gestió del Portafoli, Gestió de Programes, Planificació estratègica i l'Oficina de Gestió de Projectes.
La Gestió de Projectes i la Gestió d'Operacions.
Els factors de l'entorn organitzacional.
Els actius dels processos de l'organització com a suport a la gestió de projectes.
Les habilitats personals del Gestor de Projectes.

3. Cicle de vida del projecte.
Parts interessades: Identificació, rols i importància de la seva gestió
Els 5 grups de processos i les 9 àrees de coneixement: matriu de processos.

4. Gestió de la Integració:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Gestió de l'Abast:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.

5. Gestió dels Terminis:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
PERT®, CPM, camí crític, dates +properes i + tardanes, etc.

6. Gestió de Costos:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Anàlisi del Valor Guanyat ("Earned Value Analysis").

7. Gestió de la Qualitat:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Gestió dels Recursos Humans:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.

8. Gestió del Risc:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Anàlisi qualitativa i quantitativa dels riscos.
Reserves per a contingències i reserves de gestió.

9. Gestió de les Comunicacions:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Gestió de les parts interessades:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Gestió de les Adquisicions:
Processos, entrades , sortides i tècniques i eines.
Tipus dels contractes.
Negociació.

10. L'Examen !!!
Dinàmica i funcionament de l'examen.
"Tretes" per a la preparació i la realització de l'examen.
Fórmules que cal conèixer i recordar per a l'examen.
Marco general de les preguntes situacionals i les "manies" del PMI®.
Exemples de preguntes. On obtenir moltes més preguntes
i ara... la sort es treballa ;
Comiat i... últim test (30 preguntes tipus examen).

Nota: en cada sessió es realitzarà un petit test de preguntes de l'estil a les quals apareixen en l'examen PMP®.

Professorat

Jaume Ramonet. Enginyer industrial certificat PMP®-PMI® i consultor.

Cursos relacionats

Curs de Lean Manufacturing: Excel·lència en les operacions

Fundaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió de RAMS