Comercialització d'energia elèctrica

Descripció

L'objectiu del curs és donar a conèixer els principis en els que es basa la formació dels preus en el mercat espanyol, els paràmetres de l'evolució dels mateixos fins al moment actual i avançar els possibles escenaris futurs del mercat d'oferta-demanda.

Programa

1. El Mercat Elèctric
1.1 Entitats i agents de mercat
1.2 Pagaments per capacitat
1.3 El Mercat Diari
1.4 Restriccions per garantia de subministrament
1.5 Restriccions tècniques
1.6 El Mercat Intradiari
1.7 El preu final del Mercat

2. Les tarifes elèctriques:
2.1 El Preu Voluntari al Petit Consumidor
2.2 El Bonus social
2.3 Les tarifes o peatges d'accés: Estructura, períodes, horaris i facturació

3. La contractació al mercat lliure
3.1 Alternatives de contractació d'un client a l'entorn liberalitzat
3.2 Estructura de preus de l'energia al mercat lliure

4. El Mercat de futur

5. Les ofertes d'energia elèctrica al mercat lliure
5.1 Diferents tipus d'ofertes de les comercialitzadores
5.2 Cobertures de preus

6. Els contractes de comercialització a clients
6.1 Característiques principals
6.2 Requisits mínims

7. Mesura de l'energia i liquidacions

Professorat

Xavier Cordoncillo. Enginyer Industrial. Ex directiu d'Endesa i consultor energètic.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al "Blockchain"

Curs d'Especialització en Gestió de Projectes