Descripció

El curs ofereix de manera concisa conèixer els diferents riscos existents en seguretat informàtica per entendre com s'ha de protegir el nostre entorn digital dels ciberatacs, saber conèixer els punts febles de la nostra xarxa i establir polítiques de protecció tant internes com externes a nosaltres.

Va dirigit a responsables d'operacions i disseny d'estratègies de seguretat

Programa

1. Introducció a la ciberseguretat i l'elaboració del pla de seguretat.

2. Seguretat física: vulnerabilitats i contramesures.

3. Seguretat de la informació: disponibilitat, integritat i confidencialitat.

4. Xifrat simètric, certificats digitals i signatura digital.

5. Seguretat en xarxes: principals atacs i contramesures.

6. Seguretat en aplicacions i en els sistemes operatius.

7. Seguretat operativa: anàlisi de vulnerabilitats i anàlisi de riscos.

8. Resposta a incidents i anàlisi forense.

Professorat

José Muñoz. Eurecat