Introducció a Ansys Mechanical 18.2

Descripció

El sector està demandant enginyers que manegin software de simulació que permeti la fabricació de peces sense necessitat de realitzar assajos físics sobre models reals per predir el seu comportament en situacions límit.

Al finalitzar el curs els participants obtindran les capacitats en el desenvolupament d'anàlisi mecànica, utilitzant l'eina més estesa al mercat.

Curs presencial en les instal·lacions de l'AEIC però també es realitzarà en PAD (Presencial a distància) mitjançant videoconferència en directe.

Dirigit a enginyers i tècnics en general, que desitgin manegar el software ANSYS MECHANICAL 18.2

Programa

1. Introducció al mètode dels elements finits i al cicle d'anàlisi per elements finits.
2. ANSYS classic i ANSYS workbench, capacitats, avantatges i desavantatges de tots dos programes.
3. Mòdul de pre-procés: ús del mòdul Design modeler pel pre-procés de geometria.
4. Mòdul de mallat: ús del mòdul mechanical modeler per mallat. Tipus de malles i estratègies de mallat: Refinament h, refinament p i refinament hp.
5. Mòdul d'anàlisis no lineals: models no lineals - introducció al contacte en ANSYS Workbench i als models de materials elastoplàstics.
6. Mòdul d'anàlisi: Anàlisis estàtiques estructurals.
7. Mòdul d'anàlisi: Anàlisis tèrmiques estàtiques.
8. Mòdul d'anàlisi: Anàlisi modal.
9. Mòdul d'anàlisi: Vinclament.
10. Mòdul de post-procés: Post-procés bàsic de resultats

Professorat

Josué López. Tècnic d'Intelec.

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

Curs d'Especialització en Gestió de Projectes

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència