Seguretat de màquines i eines

Descripció

L' objectiu del curs és donar coneixements als responsables de tallers, zones de producció o d'empresa per intentar reduir l'accidentabilitat dels operaris utilitzant màquines eines, produïda per:
- Cops i talls
- Caigudes
- Atropellaments
- Projeccions

Programa

1. Normativa de màquines
2. Maquinària i eines utilitzades en les reparacions
3. Riscos habituals en les màquines-eines
4. Proteccions o resguards de les màquines-eines
5. Mesures preventives generals
6. Males praxis o utilització de la maquinària o eines (anul·lar proteccions, resguards ...)
7. Anàlisi d'accident o accidents ocurreguts. Propostes de millores
8. Exemples d'accidents que poden ocórrer en tallers o instal·lació en punt calent o zona de risc on tenen que reparar els operaris
9. Casos pràctics
10. Conclusions

Professorat

Laura Castell Fuster. Enginyera industrial, llicenciada en ADE, Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Gerent d'Aura Enginyers Consultors. Membre del grup de Treball de Facility Management del COEIC.
Susana Martínez Rivera. Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura, Enginyers Consultors.

Cursos relacionats

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)