Curs bàsic de TRNSYS

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 12/02/2018
  • Localització: Barcelona

Descripció

L'objectiu del curs és aprendre les funcionalitats principals i la forma de treballar amb TRNSYS 18, programa de simulació termodinàmica reconegut i utilitzat en tot el mon per estudis avançats de sistemes termodinàmics, en el àmbit de la recerca i de la enginyeria. El curs està enfocat a aprendre a utilitzar a nivell bàsic el programa per realitzar simulacions de sistemes i edificis.

Va dirigit a professionals que vulguin realitzar estudis detallats d'assessorament, dimensionament, optimització i recerca sobre el funcionament de sistemes tèrmics i/o dels seus components individuals, així com estudis detallats d'assessorament i consultoria energètica per edificis, especialment NZEB.

Programa

1.Introducció a trnsys 18: estructura del programa, solver, fitxer de entrada, components estàndard.

2. Simulation studio: creació de projectes, utilització de macros i llibreries, execució de simulacions, anàlisi de resultats, exemples pràctics de realització de projectes, gestió d'errors i codi de bones pràctiques per a minimitzar els errors.

3. Simulació de sistemes, análisi paramètrica i optimizació: exemple pràctic de sistema solar tèrmic, ús de l'eina TRNEDIT per llançar bateries de simulacions paramètriques, optimització amb el component TRNOPT.

4. Simulació d'edificis: metodologies de simulació, model multi-zona, criteris de definició de zones tèrmiques, ús de la interfície TRNBUILD i introducció de la geometria 3D amb Google sketchup i el Plugin Trnsys3D.

5. Repàs, solució de dubtes i exemples pràctics

Professorat

Verdiana Russo. Enginyera de la Construcció. Aiguasol Enginyeria

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra