Peritatge judicial

Descripció

Va adreçat a enginyers (informàtics, telecomunicació, electrònics i industrials) i altres professionals en general que vulguin adquirir, des d'una vessant pràctica, les nocions bàsiques referents a l'exercici com a pèrit judicial especialitzat en temes de telecomunicacions i tecnologia. El curs es focalitza en l'elaboració de documentació dins dels peritatges judicials així com en els diferents àmbits d'actuació de l'enginyer dins dels processos judicials.

Programa

1. Aspectes legals de l'enginyer com a pèrit judicial: marc legal, funcions, obligacions i responsabilitats. Diferència entre pèrit i testimoni.
2. L'enginyer davant la prova pericial: procediments, àmbits d'actuació, contingut del dictamen pericial.
3. Casos pràctics: trencadisses de cables, telefonia mòbil, evidències digitals.

Professorat

Dr. Dr. h.c. mult. Jordi Nieva-Fenoll:
Catedràtic de Dret Processal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Ismael Bataller
Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Té una àmplia experiència com a ponent en els cursos de peritatge judicial organitzats per Telecos.cat

Cursos relacionats

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions