Sistemes d'informació geogràfica

Descripció

Adreçat a enginyers (informàtics, telecomunicació, electrònics i industrials) i altres professionals en general, l'objectiu d'aquest curs és encaminar a tècnics i especialistes en el maneig de les darreres tendències en software lliure aplicades a la gestió i anàlisis del territori. La formació estarà orientada a casos pràctics per així poder tenir una visió general i de proximitat de les possibilitats que ofereix QGIS en la gestió del territori i especialment, es pretén despertar les possibilitats que de ben segur QGIS pot aportar en la millora de la capacitació dels professionals que segueixin el curs amb aprofitament.

Programa

· Intoducció als SIG. Aplicacions d'un SIG en general
· Aplicacions d'un SIG pels enginyers de telecomunicació
· Funcions bàsiques de QGIS. Interficie gràfica, configuració projecte QGIS. Eines principals
· Afegir informació geogràfica, capes i propietats d'aquestes: simbologia, etiquetat, accions
· Diferents formats d'informació geogràfica, treball amb sistemes de referència amb coordenades
· Eines de consulta. Selecció d'elements. Exportació d'informació
· Introducció al tractament de les dades alfanumèriques. Connexió Base de Dades
·Propietats de l'edició. Eines d'edició i dibuix. Creació de noves capes.
· Afegir, modificar i eliminar registres. Modificar l'estructura d'una taula. Calculadora de Camps
· Eines de geoprocessos. Envolvent, buffers, intersecció, unió, dissoldre
· Dissenyador d'impressió
·QGIS+

(El contingut del programa s'adaptarà als coneixements previs de GIS dels alumnes per tal d'aprofitar al màxim la formació)

Professorat

Josep Lluís Sala Sanguino

Arquitecte tècnic per la UPC (any 1996). Consultor i formador GIS amb una àmplia esperiència com a director i professor de cursos de formació en aquest àmbit durant els darrers anys.

Cursos relacionats

Curs d'introducció Passivhaus