Elaboració de projectes ICT

Descripció

Conèixer les bases reglamentàries i adquirir els recursos tècnics per aprendre a dissenyar projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicació (ICT) segons els requeriments mínims del Reial Drecet-Llei 1/1998 de 27 de febrer, Reial Decret 346/2011 d'11 de març i l'Ordre ITC/1644/2011 de 10 de juny. El curs no és "mecanicista", sinó teòric i pràctic, per tal que els dissenyadors comprenguin les tecnologies implicades, els dispositius i els càlculs que hauran de realitzar.

Programa

DIA 1
1. Introducció, feines tècniques, infraestructures i cablatges
1.1. Introducció
1.2. Desenvolupament de les feines tècniques
1.3. Marc legal i procés administratiu
1.4. Infraestructures i cablatges

DIA 2
2. Dimensionament de la infraestructura
2.1. Infraestructura de distribució
2.2. Infraestructura de dispersió
2.3. Infraestructrua d'interior d'usuari
3. Serveis de telefonia disponible al públic (STDP)
3.1. Xarxa de parells
3.2. Xarxa de parells trenats
3.3. Xarxa de parells trrenats d'interior d'usuari
4. Serveis de banda ampla amb coaxial
4.1. Xarxa de distribució i dispersió o de distribució-dispersió coaxial
4.2. Xarxa d'interior d'usuari
5. Serveis de banda ampla amb fibra òptica (FO)
5.1. Xarxa de distribució i dispersió

DIA 3
6. Disseny pràctic d'infraestructura i xarxes de banda ampla

DIA 4
7. RTV. Fonaments
7.1. Base legal
7.2. Topologia de la xarxa RTV
7.3. Conceptes bàsics de telecomunicacions (RF)
7.4. Elements que composen la instal·lació de RTV

DIA 5
8. RTV. Disseny pràctic de la RTV

Professorat

Raimon Balart
Enginyer de telecomunicació. Soci fundador de BCN Projecta Associats, S.L.

Cursos relacionats