Descripció

Podem afirmar, sens dubte, que el Blockchain és actualment la tecnologia de transformació digital més prometedora i que afecta a tots els negois i àrees socials. El curs ens ensenyarà què és, com funciona, quines són les variants existents, com el podem implamantar i els impactes coneguts més importants.

Programa

- La física del Blockchain
- La metafísica del Blockchain
- Implementació pública del Blockchain
- De la immutabilitat a la inexorabilitat
- Implementació privada i semipública del Blockchain
- Les principals iniciatives públiques actuals de Blockchain -Criptomonedes
- Altres tecnologies de Block Criptogràfic
- Les principals iniciatives privades o semi-púlbiques actuals
- Solucions completes de Blockchain i Wallets
- Els reptes del Blockchain

Professorat

JOAN SOLÉ
Enginyer de Telecomunicació, ex-president de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació i CIO de Winparf.

MONTSE GUÀRDIA
Enginyera de Telecomunicació, Director of Digital Services Delivery, Digital Transformation & Innovation Banc Sabadell.

FRANCISCO SARRIAS
Enginyer de Telecomunciació, Entrepreneurial Engineer NXT/ARDOR Blockchain

Cursos relacionats

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Curs d'Especialització en Gestió de Projectes