Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 12/03/2019
  • Localització: Barcelona

Descripció

Les variables relacionades amb l'energia són factors importants per a moltes empreses i organitzacions a l'hora de gestionar els seus recursos. La millora de la Gestió de l'Energia es tradueix en un augment de l'eficiència energètica i una disminució dels costos d'operació.
La reducció del consum d'energia implica també una contribució a la sostenibilitat i a la reducció dels efectes del canvi climàtic.
"La millor energia és la que no es consumeix".
El SGEn (Sistemes de Gestió de l'Energia) proporciona un entorn enfocat a conèixer, analitzar, mesurar i millorar els usos i consums d'energia. Aquest coneixement permet augmentar l'eficiència energètica en tots els seus aspectes.
La Norma ISO 50001: Sistemes de gestió de l'energia està basada en el cicle PDCA i defineix els criteris que ha de tenir en compte una Organització en implantar un Sistema de Gestió energètica certificable sota aquest estàndard internacional.

L'Objectiu del curs és que els participants coneguin les bases necessàries per entendre i participar en la implantació i aplicació d'un Sistema de Gestió de l'Energia.
En finalitzar la Jornada els participants seran capaços de:
Comprendre els requisits d'un SGEn i de la política energètica d'una organització.
Conèixer els elements que integren un Sistema de Gestió de l'Energia, establerts en aquesta norma internacional.
Entendre i aplicar els paràmetres més rellevants que permeten implantar i desenvolupar un Sistema de Gestió de l'Energia segons IS0 50001.
Estructurar la informació relativa a l'acompliment energètic
Definir uns objectius, metes i plans d'acció
Conèixer el procés i els requisits per a la certificació del SGEn segons ISO 50001.
Conèixer alguns estàndards i normes internacionals que representen un recolzament en la Gestió de l'Energia.

Va dirigit a:
Responsables de la implantació d'un Sistema de Gestió de l'Energia en les organitzacions.
Professionals que intervinguin en els aspectes relacionats amb l'acompliment energètic (consums energètics, compres d'energia, departaments tècnics o de manteniment).
Responsables d'altres Sistemes de Gestió que vulguin conèixer l'enfocament de la norma.
Professionals que desitgin orientar la seva carrera professional cap a l'eficiència energètica i els sistemes de gestió de l'energia.
Professionals del sector de l'energia que desitgin introduir-se en la implantació del SGEn segons la norma internacional ISO 50001.

Programa

1. Introducció

2. Normativa de referència

3. Alguns termes i definicions

4. Requisits d'un sistema de gestió energètica
4.1 Generalitats
4.2 Responsabilitats de la Direcció
4.3 Política energètica
4.4 Planificació energètica
4.5 Implementació i operació
4.6 Verificació
4.7 Revisió per la direcció

5. Auditoria i certificació

Professorat

Elena Herrando. Responsable del Sistema de Gestió de l'Energia i del medi ambient de Benvic Europe IBE, S. A. Amb més de 5 anys d'experiència realitzant Implantacions i auditories de Sistemes de Gestió de l'Energia i de Sistemes de Gestió del Medi ambient. Verificador d'estalvis d'energia i d'aigua (CMVP) per EVO-World.