Mobilitat elèctrica i xarxes d'energia elèctrica

Descripció

Amb aquest curs es pretén donar una versió actualitzada de tots els factors que incideixen en la Mobilitat Elèctrica i la seva relació amb les xarxes d'energia elèctrica, tant les convencionals com les intel·ligents (Smart Grids).

Dins d'aquest marc s'examinen els diferents tipus de motors elèctrics que és possible emprar i els mitjans d'emmagatzematge d'energia necessaris per assegurar el seu correcte funcionament.

En el seu funcionament en connexió a la xarxa s'examinarà tant el seu paper de càrrega com el seu paper com a subministrador d'energia elèctrica i la seva incidència en la corba de la demanda.
Al llarg del curs es realitzaran diversos exercicis participatius.

Programa

1. Mobilitat elèctrica

1.1 Introducció i ressenya històrica. Tracció elèctrica ferroviària. Vehicle elèctric
1.2 Esquemes de funcionament d'un vehicle elèctric.
Tipus de vehicle elèctric. Híbrid i elèctric.
Sistemes de tracció. Motors. Acumuladors. Control. Evolució prevista.
1.3 Motors elèctrics. Classificació. Arrencada. Frenada elèctrica. Regulació de velocitat. Variadors de freqüència. La nova generació de motors elèctrics. Nous tipus de motors elèctrics. Eficiència energètica.
1.4 Acumuladors. Classificació. Funcionament. Paràmetres bàsics.
1.5 Exercicis
1.6 Ferrocarril elèctric. Esquemes de funcionament d'un tren elèctric. Subestació de tracció.

2. Mobilitat Elèctrica i Xarxes d'energia elèctrica

2.1. El sistema elèctric actual i els seus reptes de futur
2.2 Xarxes intel·ligents i Microxarxes
2.3 Tecnologies d'emmagatzematge d'energia elèctrica existents
2.4 El vehicle elèctric com element d'emmagatzematge
2.5 Optimització de la xarxa mitjançant el vehicle elèctric
2.6 Exercicis

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer Industrial. Expert en sistemes elèctrics de potència.
Enrique Monfort. Enginyer Industrial. Expert en sistemes elèctrics de potència.

Cursos relacionats

Curs Revit MEP

Curs complet en Microsoft Power BI

Introducció al mon del "Blockchain"