Descripció

Introducció als fonaments, aplicacions i expectatives de les xarxes 5G.

Programa

1. Concpetes previs
2. Motivacions pel 5G. Casos d'ús
3. Requeriments d'alt nivell pel 5G com a sistema
4. KPI's d'avaluació del 5G
5. Espectre
6. Possibles escenaris de desenvolupament del 5G
7. Network Slicing
8. Estat del procés d'estandarització
9. Descripció d'alguns projectes pilot en curs

Professorat

Claudi Berenguer
Enginyer de Telecomunicació per la UPC (any 1998). Amb 20 anys d'experiència en enginyeria i operació de xarxes de telefonia mòbil.

Cursos relacionats

L'AUTOCONSUM - REAL DECRET 244/2019

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

Conceptes bàsics de LTE