Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Descripció

El primer objectiu del curs és descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

El segon és explicar la recent aprovada ITC-BT-52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" del REBT, on s'especifiquen els requisits i condicions tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions.

Programa

1. Vehicles elèctrics
1.1 Motivacions per a la seva introducció
1.2 Tipus de vehicles elèctrics
1.3 Modes de recàrrega (UNE-EN 61851)
1.4 Connexió a la xarxa elèctrica
1.5 Connectors (UNE-EN 62196)
1.6 Impacte del vehicle a la xarxa elèctrica
2. Punts de càrrega
2.1 Tipus de punts de càrrega disponibles
2.2 Funcionalitats
2.3 Sistemes de gestió
2.4 Exemples
3. Infraestructura de recàrrega
3.1 ITC-BT-52
3.2 Requisits generals de la instal·lació
3.3 Exemples d'instal·lacions: Públics. Privats

Professorat

Coordinador: Roberto Villafáfila. Dr. Enginyer Industrial. Cap d'àrea d'Enertrònica del CITCEA-UPC. Professor del departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC.
Joan Pallisé. Enginyer Tècnic Industrial. Circontrol.
Francisco Vallecillos. Enginyer Industrial. EVectra.

Cursos relacionats

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Gestió pràctica dels residus industrials

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques