Descripció

Aquest curs, ofereix les pautes dels aspectes legals que cal tenir presents en les actuacions pericials.
Quines són les parts del procés, quins són els drets i quins els deures del perit.
Es tracta d'un curs multidisciplinar i dirigit a enginyers generalistes.

DIRIGIT A
Professionals/tècnics interessats en obtenir una visió pràctica, de l'activitat pericial.

Programa

1a. PART: Àmbit legal de l' activitat pericial

1.1.- Aproximació a l' activitat pericial
1.2.- Definició de prova pericial
1.3.- Tipus de perits
1.4.- Temps i forma de presentació del dictamen pericial
1.5.- Designació judicial del perit en el procés civil
1.6.- Acceptació i nomenament del perit
1.7.- Responsabilitat del perit
1.8.- La pericial en els arbitratges. Arbitratges Internacionals2na. PART: Pràctica pericial. Exemples pràctics

2.1.- Forma i continguts del dictamen pericial
2.2.- Exemples pràctics:
- Patologies construcció
- Patologies instal·lacions
- Reclamacions, Costos indirectes
- Incendi en activitat industrial
- Valoració de danys
- Altres


(Els exemples pràctics poden variar en funció del perfil professional d'alumnes als quals vagi dirigit el curs)

Professorat

German Palacín i Fornons, enginyer industrial col·legiat nº 11460. Professor i estudiant de Doctorat a l'UPC.
Pèrit judicial, membre Subcomissió de Pèrits del Col.legi d'Enginyers industrials de Catalunya.
Director general de l'empresa PROINVA, PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL VALLÈS, S.L.P.

Cursos relacionats

Lean Management. TOYOTA KATA

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

RCM: Manteniment centrat en la fiabilitat