Descripció

L'objectiu del curs és oferir suport didàctic al personal de les empreses que requereixin formació sobre gestió de residus industrials, promoure el creixement intern dels recursos humans de l'empresa i la capitalització de coneixement, afavorir l'autonomia de l'empresa en la realització dels tràmits relacionats amb la gestió dels residus industrials i estimular l'intercanvi d'experiències i de coneixement entre les empreses i l'administració competent en matèria de residus.

DIRIGIT A

Empreses ubicades a Catalunya que generin residus industrials i que tinguin la necessitat de formar el propi personal en la gestió dels residus. Tècnics que vulguin incrementar el seu coneixement en matèria de residus industrials.

Programa

1. Com funciona la normativa residus
1.1 Coneixements legals bàsics
1.2 Tipus de normes, de normes legals i competències administratives
1.3 Com llegir una llei

2. Normativa de residus
2.1 La normativa general de residus
2.2 La normativa de residus específics

3. Requisits legals del productor de residus
3.1 Les obligacions del productor de residus:
3.2 Requisits legals i operatius, exemples pràctics i relació amb les administracions competents.
3.3 Gestió operativa: Requisits de gestió dels residus dins de l¿empresa.

4. Funcionament del SDR
4.1 Funcionalitats i tràmits

5. La inspecció de residus a productors i gestors (inclosos agents i negociants)
5.1 La inspecció.
5.2 Principals irregularitats.
5.3 Expedients sancionadors.
5.4 Novetats normatives (Reial Decret n. 180/2015 i altres).
5.5 Interpretació de criteris i consultes.

6. La prevenció i la reutilització
6.1 Estratègies i actuacions de reducció de costos i millora ambiental

Professorat

Blanca Foix. Consultora del Club EMAS.

Naiara Comas. Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Laura Fabregó. Departament d'Inspecció i Control de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Cursos relacionats

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Comunicació efectiva