Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Reinventant els negocis 4.0

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Vehicles híbrids i elèctrics. Noves oportunitats i nous reptes tecnològics