Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa. NOVA DATA

L'Enginyer 4.0

Realitat augmentada. Aplicacions actuals i expectatives de futur

Vehicles híbrids i elèctrics. Noves oportunitats i nous reptes tecnològics

Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Reinventant els negocis 4.0

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data