Gestió efectiva del temps

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Enginyer comercial. Tècniques de venda

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic