Fonaments de coaching per a enginyers

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

Comunicació d'impacte amb tècniques d'Storytelling

Empowerment o delegació de responsabilitats

Noves tendències en la gestió comercial. B2B

Lean Business Management

Motivació i gestió d'equips

Comunicació efectiva

Lean Management. TOYOTA KATA

Gestió efectiva del temps

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Enginyer comercial. Tècniques de venda

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic