L'Entrevista Comercial: superar objeccions i tancar la venda

El líder coach. Desenvolupant al teu equip

Neuroinfluència aplicada a les vendes

Competències clau per a enginyers directius

Com crear un nou model de negoci

Finances per a enginyers i tècnics

Tècniques avançades de negociació

Noves tendències en la gestió comercial. B2B

Validació d'una idea

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Desenvolupament d'equips. Equips d'Alt Rendiment