Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Curs: Inspecció en Instal·lacions de Seguretat Industrial

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Curs d'ATEX (Atmosferes explosives)

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Curs en línia per a la utilització del sonòmetre CESVA SC310

Rociadores automáticos