Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Gestió pràctica dels residus industrials

Ruixadors automàtics

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Curs d'ATEX (Atmosferes explosives)

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Curs en línia per a la utilització del sonòmetre CESVA SC310

Rociadores automáticos