Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/11/2018
 • Localització: Barcelona

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/11/2018
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/11/2018
 • Localització: Barcelona