Mercats energètics. Com treure'n profit

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/09/2018
 • Localització: Barcelona

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 15/10/2018
 • Localització: Barcelona

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la indústria 4.0

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 08/11/2018
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 08/11/2018
 • Localització: Barcelona

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/11/2018
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/11/2018
 • Localització: Barcelona

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/12/2018
 • Localització: Barcelona