Normativa de seguretat per a robots col·laboratius

Descripció

Els robots col·laboratius estan transformant la visió de la robòtica en els processos productius. La possibilitat de poder treballar sense vallats de seguretat obre moltes possibilitats, però genera força inquietud en els responsables de prevenció de riscos laborals. L'especificació tècnica de la ISO, ISO/TS 15066, aclareix les actuacions a seguir per complir amb la normativa vigent.

Va dirigit a enginyers i professionals d'empresa, especialment responsables de prevenció de riscos laborals, interessats en conèixer les obligacions normatives de treballar amb robots col·laboratius.

Programa

1. Introducció a la robòtica col·laborativa i al seu marc legal

2. Requeriments en el disseny de l'aplicació col·laborativa i l'espai de treball

3. Mètodes de col·laboració

4. Introducció a l'avaluació de riscos de cèl·lules
col·laboratives

5. Introducció a la validació de cèl·lules col·laboratives

Professorat

Carles Soler. Enginyer de Telecomunicació. MBA per ESADE. Casiopea Robotics
Toni Guasch. Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic Superior en PRL. Màster en Robòtica. Pilz

Cursos relacionats

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Curs complet en Microsoft Power BI