Fabricació additiva. Evolució de les tècniques de fabricació digital

Descripció

El curs és un taller teòric-pràctic d'introducció a la fabricació additiva, amb un recorregut per les tecnologies de Rapid Prototyping, des de les més caseres i accessibles fins a les d'àmbit industrial. En el taller es simularan els processos a seguir en la realització d'un prototip, amb una fase de disseny i una de fabricació.
Dirigit a enginyers i professionals d'empresa interessats en conèixer les bases tecnològiques i possibilitats d'aplicació de la fabricació additiva.

Programa

I. Fundació CIM. Presentació i visita a la planta pilot

II. Tècniques de prototipatge i presèries
1. Els prototips i les tècniques per obtenir-los
2. Què és el prototipatge ràpid (RP)?
3. La primera tecnologia: la estereolitografia
4. Tecnologies de RP per a obtenir maquetes
5. Tecnologies de prototips tècnics
6. Tecnologies RP orientades a presèries
7. El negoci del rapid manufacturing

III. Introducció al Software CAD
1. Guia sobre els diferents software CAD
2. Exercici pràctic: disseny d'un producte mitjançant programes de modelatge paramètric convencional, modelatge paramètric generatiu i modelatge lliure.
3. Debat i anàlisi de les metodologies de disseny utilitzades.

IV. Fabricació per tecnologia FFF
1. Preparació arxiu STL per la fabricació, utilització
NetFabb i Slicer
2. Posada en marxa de la BCN3d+, fabricació del
producte X
3. RepRap Open Source Project
4. El projecte BCN3dTechnologies

Professorat

Felip Fenollosa. Enginyer Industrial. Màster CIME. Director General de la Fundació CIM.
Alfredo Gallozzi. Enginyer Industrial. Formador a Fundació CIM.
Xavier Martínez. Enginyer Industrial. Responsable de BCN3dTechnologies.

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial