Curs pràctic de disseny i càlcul de tancs d'emmagatzematge

Descripció

Els objectius principals del curs són:

- Adquirir el vocabulari i fonaments
- Comprendre l'organizació de l' API 650
- Entendre l'abast del codi
- Delimitar les condicions de disseny
- Dissenyar i calcular les parts principals d'un tanc

Va dirigit a estudiants, tècnics, dissenyadors, professionals liures i enginyers relacionats amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials.
No són necessaris coneixements previs.

Programa

1. Tancs d'emmagatzematge
Codis de disseny

2. Codi API 650
Abast, Parts del codi

3. Materials a emprar
Formes de corrosió, Corrosió admissible
Designació de materials

4. Consideracions de disseny
Cargues de disseny
Pressió i Temperatura

5. Paret del Tanc
Mètode de càlcul del peu

6. Disseny del Fons del tanc
Xapa anular

7. Sostre del Tanc
Sostres Fixos, Flotants
Coberta Interna Flotant

8. Selecció de Connexions
Brides, Colls, Reforços
Connexions en Tancs

9. Elements Externs
Plataformes i Escales

10. Tancs Singulars
Tancs petits - Annex A
Tancs ensamblats en taller - Annex J
Tancs d'acer inoxidable - Annex S

10. Fabricació de Tancs
Soldadura
Assaigs No Destructius

Professorat

Javier Tirenti. Enginyer Mecànic Sénior i Màster en Administració d'Empreses. Arveng Ingeniería

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum