El líder coach. Desenvolupant al teu equip

Descripció

El nou model de direcció de les organitzacions focalitza els seus esforços en assumir una gestió més col·laborativa i horitzontal.
Des d'aquest nou paradigma, el rol del líder canvia i precisa generar major col·laboració en els equips que dirigeix.

Els objectius del curs són:

1. Identificar els fonaments dels estils de direcció eficients
2. Definir els factors clau per generar una col·laboració d'alt rendiment
3. Incorporar eines per a la gestió dels equips de forma eficaç

Programa

1. El joc del lideratge i les seves noves regles

1.1 Els mites del lideratge tradicional versus el lideratge participatiu:
Diferències en els estils de lideratge i el seu impacte en l'equip i la consecució dels objectius

1.2 De Cap a líder Coach:
Avaluació de les teves competències i accions de desenvolupament

2. Habilitats del Líder-coach

2.1 Factors d'influència del perfil del lideratge en l'equip d'alt rendiment
Les habilitats: Inte·ligència emocional, assertivitat i delegació
2.2 Les habilitats de gestió de resultats:
La retroalimentació o feedback eficaç i reconeixement

3. Motivant a l'equip de treball

3.1 La motivació des del coaching:
Diagnòstic motivacional
3.2 La comunicació del líder coach, "el fer que vulguin fer":
Transformar actituds negatives en oportunitats

Professorat

Alejandro Martín. Llicenciat en Ciències socials (UB). PDD per IESE. Màster en Comunicació (UPF), PS en Neuromarketing (UB). Màster en Direcció de RRHH (EADA). Màster E.E. en Formació (UPC).
Soci- Director de TDSystem. Executive coach. Consultor i formador en desenvolupament Organitzatiu i habilitats directives.

Cursos relacionats

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber