El Facility Management generador de valor per a les empreses

Descripció

La gestió dels actius immobiliaris i dels serveis de suport a les activitats empresarials amb criteris d'eficiència i d'aportació de valor obliga les empreses i organitzacions a disposar de professionals plenament capacitats per gestionar-los amb les màximes garanties.
El seminari pretén proporcionar als participants:
- Una visió global i integral de la gestió dels Recursos Materials i dels Serveis associats (facilities).

- Conèixer com desenvolupar el model de gestió de les facilities i aplicar criteris empresarials en la seva gestió amb la finalitat d'aportar valor.

Programa

1. Entendre el FM
1.1. L'Empresa i el FM
1.2. El FM i el Cicle de Vida dels Actius
1.3. Model de Gestió de les Facilities
1.4. El Mercat FM

2. El Sistema Serveis del FM
2.1. Aspectes de la Gestió del FM
2.2. Serveis-Processos del FM
2.3. El Pla de Serveis
2.4. L'Estructura Organitzativa
2.5. El Facilities Manager

3. Introducció al Control de la Gestió del FM
3.1. El Sistema Econòmic
3.2. El Sistema d'Informació

Professorat

Sebastià Roger. Enginyer Industrial. PDG per IESE. Consultor i assessor d'empreses.
Juan Manuel Rodríguez Seijo. Enginyer Industrial. Soci Fundador i Director de Carpire Solutions i de RE&FM Expertise Group, consultoria integral en Facility Management.

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber