Desenvolupament d'equips. Equips d'Alt Rendiment

Descripció

Aquest taller està dirigit a les persones que desitgen aconseguir un augment en la satisfacció dels seus resultats professionals i de les seves condicions laborals a traves d'una gestió relacional adequada al context actual; i més concretament amb la gestió i potenciació del treball en equip i les competències necessàries per aconseguir que els equips de treball obtinguin les prestacions i resultats que corresponen als equips d'alt rendiment.

L'acció formativa, impartida en format taller, seguirà la seqüència experimentació, reflexió, adquisició de continguts i entrenament que permet viure els aprenentatges en primera persona i consolidar-los en plans d'acció que es traslladin al seu quefer diari. Inclou: Dinàmiques de creació de clima, dinàmiques d'impacte, role plays, material audiovisual, activitats pràctiques i generació de plans d'acció.

Programa

1. Els equips: Anàlisi del concepte equip, de la seva aplicació al àmbit professional i del seu pes en el èxit o fracàs dels projectes empresarials.
Que és un equip. Que conforma un equip. L'equip com a sistema. Quines són les seves necessitats. Quins rols s'hi donen. Fases dels equips. Diagnòstic.
2. Equips d'alt rendiment: Treball en l'assoliment del alt rendiment en els equips, transcendint dels avantatges dels aspectes purament organitzacionals en els equips de treball.
Que és un equip d'alt rendiment. La confiabilitat i la connectivitat. El model de Lencioni. Quines són les principals disfuncions?. La confiança. El compromís. La responsabilitat. Tenim clara "la pregunta" que guia les nostres accions.
3. El meu rol al equip: Reflexió i experimentació al voltant dels equips de treball i del propi desenvolupament i sentiment un cop hi formo part.
Qui soc jo en el equip? Com influeixo en el sistema?
4. Hàbits i altres aspectes relacionals: Treball sobre tots aquells aspectes relacionals dels equips, sigui des del rol de líder o des dels altres rols, que permetin la integració i la consecució dels objectius comuns i personals; per tal que les fites s'assoleixin en uns nivell corresponents als equips d'alt rendiment.
Que és un comportament i un hàbit. Hàbits tòxics i hàbits saludables. Canvi de hàbits. Com em relaciono amb els meus col·laboradors? Com em relaciono amb el equip? Com crec que ells ho viuen? Es congruent el meu paper formal i el meu paper informal? L'assertivitat. La intel·ligència emocional. La gestió dels conflictes.
5. Plans d'acció: Reflexió sobre els aprenentatges experimentats i trasllat a plans d'acció per a l'aplicació en el dia a dia del professional.

Professorat

Guillem Boira. Enginyer Industrial (UPC) i Llicenciat en Psicologia (UOC). Màster en Coaching Executiu i Personal (UPF). Consultor, formador i coach.

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Curs complet en Microsoft Power BI