Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 28/02/2019
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

L'objectiu del curs és explicar la Directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat compliment per als productes electrònics, les màquines i les instal·lacions fixes, amb el mateix nivell d'exigència que les directives de baixa tensió i seguretat.
Conèixer els conceptes bàsics de la compatibilitat electromagnètica (CEM).
Conèixer la metodologia de la gestió de la CEM als productes, màquines i instal·lacions fixes.
Conèixer el concepte CE + CE # CE i la seva aplicació en la gestió de compra dels components i la seva instal·lació.

Va dirigit a: Directius tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / mecànic, enginyers de qualitat, personal tècnic i instal·ladors d'empreses fabricants de productes electrònics, màquines, integradors i instal·ladors d'instal·lacions fixes complexes.

Programa

-La directiva 2014/30/UE: obligacions per les màquines i instal·lacions fixes
-Introducció a la compatibilitat electromagnètica (CEM)
-Concepte -marcatge CE + marcatge CE - marcatge CE- ( CE + CE - CE )
-Problemes de compatibilitat electromagnètica y emissions additives
-Compatibilitat electromagnètica en components de màquines o instal¿lacions i la seva integració
-Gestió de compra dels components segons la compatibilitat electromagnètica
-Aplicació de normes en els components y en la màquina o instal·lació
-Control de qualitat en els proveïdors dels components
-Consells pràctics de correcta instal·lació segons la compatibilitat electromagnètica

Professorat

Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor a LEEDEO/CEMDAL.

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda