Simulació de sistemes elèctrics de potència

Descripció

El curs ens introdueix en els Sistemes Elèctrics de Potència (SEP), és a dir al conjunt format per generadors, transformadors, línies de transport i distribució i les seves diferents interconnexions.

Es donen a conèixer les principals característiques de les línies de transport i distribució i el seu model elèctric en funció de la seva longitud.

S'analitzen els conceptes de Fluxos de Càrrega i Corrents de curtcircuit en els SEP.

Es resoldran diferents exercicis, alguns d'ells mitjançant l'ús del programa InterPSS.

Programa

1. Conceptes de Sistema Elèctric de Potència
2. Modelització dels sistemes elèctrics de potència
3. Anàlisi de fluxos de càrrega
4. Instal·lació programa InterPSS
5. Desenvolupament de casos mitjançant el programa InterPSS
6. Models elèctrics d'una línia
7. Sistemes en base "per unit"
8. Corrents de curtcircuit
9. Resolució Problema Línies
10. Desenvolupament de casos mitjançant el programa InterPSS

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer Industrial. Expert en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum