BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019

Descripció

Els objectius del curs són Introduir els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM, explicant genèricament i de manera global l'ús del programa.
Inclou exercicis pràctics orientats a consolidar la comprensió d'aquest programari per part dels alumnes.
No es requereix cap coneixement previ d'aquest programari, encara que és aconsellable tenir experiència en l'ús d'eines CAD.

Al finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit els coneixements necessaris per ser capaç d'entendre com interactuar amb un projecte creat amb el software Autodesk Revit, necessaris per realitzar la formació de Revit MEP.

Dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin introduir-se en la creació i gestió d'un projecte BIM (Building Information Modeling).

Programa

Sessió 1
1 Introducció al BIM i presentació de Revit
1.1 Metodologia BIM
1.2 Introducció a Autodesk® Revit®
1.3 BIM vs. CAD
1.4 Entorn de treball
1.5 Navegador de projectes
1.6 Propietats
1.7 Introducció a famílies

2 Inici d'un projecte en Revit
2.1 Opcions de visualització
2.2 Organització d'un projecte
2.3 Inserir i exportar
2.4 Emplaçament i ubicació

Sessió 2
3 Creació i edició d'elements constructius bàsics
3.1 Nivells
3.2 Reixetes
3.3 Sòls
3.4 Murs
3.5 Portes
3.6 Finestres
3.7 Buits
3.8 Escales i baranes
3.9 Cobertes

Sessió 3
4 Documentació d'un projecte en Revit
4.1 Càlcul i gestió de superfícies
4.2 Taules de planificació per a mesuraments
4.3 Creació de detalls constructius
4.4 Anotació, etiquetes i llegendes
4.5 Preparació de plans i caixetins

Sessió 4
5 Modificació gràfics en Revit
5.1 Estils d'objecte
5.2 Modificacions de visibilitat - gràfics
5.3 Filtres VG
5.4 Gràfics en vista per exemplar
5.5 Línies

6 Organització avançada de projectes en Revit
6.1 Organització del navegador de projectes
6.2 Plantilles de vista
6.3 Introducció al treball en equip

Professorat

Sergi Atero. Formador i consultor BIM de Pixel 51

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum