Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Descripció

El curs té com a objectius:
- Recordar a tots els implicats la tramitació necessària per a la realització d'un esdeveniment o acte extraordinari,
en el marc de la normativa vigent i des d'un punt de vista pràctic.
- Posar sobre les taula les necessitats, les limitacions i la problemàtica que això comporta per als organitzadors i altres implicats.
- Definir o aclarir quins són els punts més crítics en tot el procés.
- Recordar els mitjans mínims necessaris.
- Dur a terme casos pràctics: revetlla a poliesportiu, concert a camp de futbol, cursa de muntanya, mostra
Al finalitzar el curs els participants estaran en condicions de garantir que s'han establert les mesures de seguretat i d'autoprotecció necessàries, en esdeveniments i actes extraordinaris.
Dirigit a professionals/tècnics organitzadors d'esdeveniments i actes extraordinaris, tant de l'àmbit privat com de l'Administració. Serveis tècnics municipals. Responsables de protecció civil municipal i tècnics competents PAU.

Programa

1. Conceptes bàsics, normativa d'aplicació, criteris generals PAU esdeveniments i actes extraordinaris
2. Teoria i pràctica esdeveniments en edificis
3. Teoria i pràctica esdeveniments a l'aire lliure en espai delimitats
4. Teoria i pràctica esdeveniments a l'aire lliure en espais disseminats o en línia

Professorat

Hèctor Carmona. Tècnic del SPEIS. Cap de Guàrdia
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
Margarita Gómez. Direcció General de l'Administració de Seguretat. Departament d'Interior.
Marta Osorio. Enginyera Industrial. Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Imma Solé Colomé. Cap del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona. Direcció General de Protecció Civil
Departament d'Interior.
David Tisaire. Enginyer Industrial, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció (Nivells A/B i C en tots 6 sectors).
Carlota García. Arquitecte Tècnic. Tècnic de planificació a T&Associats.

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial