Tècniques de negociació i gestió del conflicte

Descripció

El dia a dia de l'enginyer requereix la interacció continua amb altres persones. És inevitable que entre aquestes persones es donin diferències d'opinions, desitjos i interessos.
Per poder resoldre aquestes situacions de forma efectiva, en aquest curs es plantegen els següents objectius:
- Saber identificar els moviments tàctics competitius més rellevants, i saber com defensar-se'n.
- Aprendre i practicar alguns dels elements clau del mètode Harvard de negociació.
- Aprendre i practicar diferents tècniques d'assertivitat per gestionar les diferències d'opinions, desitjos i interessos.

Dirigit a:
Persones que en el seu dia a dia tinguin que afrontar situacions en les que es donin diferències d'opinions, desitjos i interessos, i que vulguin practicar tècniques per afrontar aquestes situacions de forma constructiva.
Enginyers que vulguin potenciar el seu perfil professional aprenent tècniques per aconseguir millors resultats interactuant amb altres persones.

Programa

1. Anclatges relacionals
Detectar els supòsits que condicionen la nostra efectivitat quan tenim diferències amb altres persones. Tècnica d'Escolta Activa i Mentalitat de Detectiu.

2. Negociació competitiva
Característiques. Quan és la més adequada?. Moviments tàctics competitius i saber com defensar-se'n.

3. El mètode Harvard de negociació
Negociació orientada al win / win. Aprendre a centrar-se en els interessos i no en les posicions. Saber generar alternatives.

4. Tècniques d'assertivitat per gestionar diferències
Tècnica "El núvol del conflicte" de Eliyahu M. Goldratt. Tècnica per donar i rebre feedback constructiu. Tècnica per dir NO de forma efectiva. Tècnica per demanar canvis de comportaments als altres.

Professorat

Francesc Selva. Enginyer Industrial. Màster en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos pel GR Institute for Organizational Development. www.francescselva.com

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Curs complet en Microsoft Power BI