Enginyeria del Manteniment aplicat a sistemes

Descripció

Aquest curs forma part del programa d'Enginyeria Avançada del manteniment i treballa tècniques especifiques de manteniment a diferents instal·lacions i infraestructures.
Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.

Tens algun dubte? Tel. 932 957 808. @:formacio@serveis.eic.cat

Programa

(27 hores presencials + 41 treball a casa = 68 h)
Mòdul 1: Manteniment predictiu.
Mòdul 2: Manteniment sistemes elèctrics.
Mòdul 3: Manteniment sistemes de telecomunicacions.
Mòdul 4: Manteniment i gestió de serveis TI (Tecnologies de la Informació).
Mòdul 5: Sistemes mecànics i bombes centrifugues.
Mòdul 6: Manteniment d'instal·lacions
Mòdul 7: Manteniment edificació i sostenibilitat energètica.
Mòdul 8: Manteniment de grans Infraestructures d'obra civil.

Professorat

Coordinador: Cristóbal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal.
Víctor Viaplana. Enginyer de Telecomunicacions.
Sergi Pérez. Arquitecte. Expert Energia.
Montserrat Badies. Enginyera en Informàtica i ex-directora d'informàtica de TOUS.
Jesús Martín. Enginyer en Organització. Expert en instal·lacions.

Cursos relacionats

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Curs complet en Microsoft Power BI