BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Descripció

Al final de la formació l'alumne serà capaç de generar i gestionar les instal·lacions d'un projecte en Revit i haurà adquirit els coneixements necessaris de modelat MEP.
El curs, en el què s'explica l'organització i modelat d'instal·lacions amb el programa Autodesk Revit, inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el seu contingut per part dels alumnes.
És requisit que l'alumne conegui els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i sigui capaç d'entendre com interactuar amb un projecte arquitectònic creat amb el software Autodesk Revit.

Dirigit a professionals de l'enginyeria i de la construcció que desitgin introduir-se en la creació i gestió d''instal·lacions en un projecte BIM (Building Information Modeling).

Programa

Mòdul 1: Introducció a Revit MEP
1.1 Instal·lacions en BIM: Implicacions de la realització d'instal·lacions en BIM.
1.2 Introducció al modelat en Revit MEP: Exemples de projectes realitzats en Revit MEP

Mòdul 2: Projecte nou i eines
2.1 Configuracions: Configuració bàsica; plantilles de treball
2.2 Arxius centrals: Explicació del sistema d'arxius centrals
2.3 Enllaç amb el model arquitectònic: Conceptes rellevants per a la integració amb el model arquitectònic
2.4 Eines: Introducció a les fitxes i eines disponibles

Mòdul 3: Climatització equips mecànics i conductes
3.1 Instal·lacions d'elements i equips mecànics: Càrrega de famílies i posicionament
3.2 Creació de sistemes: Creació i organització de sistemes de climatització
3.3 Instal·lacions de conductes: Creació i edició de conductes
3.4 Posicionar accessoris de conductes: Posicionament d'accessoris
3.5 Preparar les vistes de lliurament: Creació i edició de vistes per al lliurament

Mòdul 4: Climatització canonades
4.1 Instal·lació d'elements i d'equips mecànics: Càrrega de famílies i posicionament
4.2 Creació de sistemes: Creació i organització de sistemes de climatització
4.3 Instal·lació de canonades: Creació i edició de canonades
4.4 Posicionar accessoris de canonades: Posicionament d'accessoris
4.5 Preparar les vistes de lliurament: Creació i edició de vistes per al lliurament

Mòdul 5: Fontaneria i sanejament
5.1 Instal·lació d'elements i d'equips mecànics: Càrrega de famílies i posicionament
5.2 Creació de sistemes: Creació i organització de sistemes de climatització
5.3 Instal·lació de canonades de fontaneria: Creació i edició de canonades de fontaneria
5.4 Posicionar accessoris de canonades: Posicionament d'accessoris
5.5 Preparar les vistes de lliurament: Creació i edició de vistes per al lliurament
5.6 Instal·lació de canonades de sanejament: Creació i edició de canonades de sanejament
5.7 Altres sistemes: Explicació altres sistemes de canonades: circuits tancats, contra incendis, etc.

Mòdul 6: Electricitat
6.1 Elements d'un circuit: Introducció als diferents elements elèctrics
6.2 Safates elèctriques: Creació i edició de safates elèctriques
6.3 Corrugats: Creació i edició de coarrugats
6.4 Circuits: Creació i edició de circuits. Lluminàries, endolls, quadres elèctrics, centraletes, racks, interruptors, commutadors, polsadors i cables
6.5 Altres circuits: Circuits de detecció, megafonia, cctv, telecomunicacions, etc.

Mòdul 7: Documentació, taules i plànols
7.1 Taules de quantitats: Ús de taules de quantitats
7.2 Taules de control: Ús de taules de control
7.3 Taules incrustades: Ús de taules d'incrustades
7.4 Taules de plànols: Ús de taules de plànols
7.5 Taules de vistes: Ús de taules de vistes
7.6 Plans: Creació de plànols a partir de vistes, llegendes i taules

Mòdul 8: Famílies
8.1 Introducció a famílies: Introducció a famílies MEP
8.2 Creació de família: Creació de família MEP
8.3 Connectors: Creació de connectors i control de paràmetres

Professorat

Sergio Atero. Tècnic de Pixel 51

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber