Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents

Descripció

Els objectius del curs són: proporcionar una visió concentrada i al mateix temps pràctica del que són i seran les Smart Grids, donar la base de les capes tecnològiques i de comunicacions en les que es basen les Smart Grids, explicar les interrelacions entre els actuals sistemes elèctrics de potència i les futures Smart Grids i comentar els principis de la generació distribuïda i del consum Intel·ligent.

Programa

1. Evolució del sistema elèctric
2. Concepte de Smart Grids. Objectius. Què són i què no són?
3. Evolució: Smart Grids i la Internet of Things (IoT)
4. Projectes més destacats dels darrers anys (U i USA)
5. Tecnologies i normativa aplicables a les Smart Grids.
6. Entorns Ethernet i Xarxes IP
7. Infraestructura de la Xarxa d'Informació per a l'energia
8. Cables de coure, fibres òptiques i sistemes sense fils
9. Arquitectura de comunicacions per a Smart Grids
10. Sistemes de potència i Smart Grids
11. Resposta a la demanda
12. Generació distribuïda i consum intel·ligent
13. La casa intel·ligent ó "Smart Home"
14. Micro-xarxes i plantes d'energia virtual
15. Corrent altern ó corrent continu?
16. Tendències actuals
17. Recolzaments financers
18. Canvi climàtic. Smart Grid com a ajuda a la sostenibilitat ecològica

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer industrial.
Expert en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.

Cursos relacionats

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum