Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. RD 1027/2007

Descripció

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RD 1027/2007 de 20 de juliol)) afecta les instal·lacions de ventilació, calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. En aquest curs s'enfocaran les particularitats més destacades d'aquesta reglamentació, amb el que els assistents tindran una pauta per a localitzar ràpidament les respostes que necessiten per al correcte disseny de les noves instal·lacions.

Programa

1. Aspectes generals del RITE
a. De què tracta i on s'aplica
b. Com està organitzat
c. Evolució del RITE des de que es va publicar

2. Aspectes administratius i de control
a. Documentació necessària: Projecte, Memòria Tècnica o no exigència
b. Altres reglaments, normes i certificacions
c. Inspeccions
d. Acreditació d'empreses instal·ladores i mantenidores
e. Carnets professionals

3. Instruccions Tècniques
a. Disseny i dimensionat de les instal·lacions: Benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat
b. Proves de Muntatge i posta en servei
c. Manteniment i ús
d. Inspeccions

Professorat

Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor

Cursos relacionats

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda