Descripció

Aquest taller està dirigit a les persones que desitgen aconseguir un augment en la satisfacció dels seus resultats professionals i de les seves condicions laborals a través d'una gestió relacional adequada al context actual; i més concretament amb la presa de consciència, reflexió i implementació de millores en les seves habilitats comunicatives.
L'acció formativa, impartida en format taller, seguirà la seqüència d'experimentació, reflexió, adquisició de continguts i entrenament que permet viure els aprenentatges en primera persona i consolidar-los en plans d'acció que es traslladin al seu quefer diari.
Inclou: Dinàmiques de creació de clima, dinàmiques d'impacte, role plays, material audiovisual, activitats pràctiques i generació de plans d'acció.

Programa
1. Claus de la comunicació
Que és la comunicació. Aspectes claus de la comunicació. Distorsions de la comunicació. Actors de la comunicació en l'enginyeria. Primera presa de consciència sobre el que entenem per comunicació i sobre la seva importància en un món eminentment relacional com és el de l'Enginyer i la seva professió.

2. Conèixer-me. Conèixer als altres.
Qui sóc jo davant els altres? Que comunico de mi? Autopercepció i autodiagnòstic. Qui són els altres per mi? Que vull comunicar? Es treballa sobre l'autoconeixement com a primer pas per una comunicació efectiva que ens ajudi a estar més satisfet en les relacions professionals i personals, i a treure'n un major rendiment. Així mateix necessitem conèixer als nostres interlocutors per poder fer els esforços adaptatius que en cada moment ens siguin convenients per millorar les interaccions i el seu rendiment.

3. La comunicació assertiva.
Que és l'assertivitat. El respecte per les diferents realitats, i també per la meva. Comunicació assertiva vs. comunicació passiva. Comunicació assertiva vs. comunicació agressiva. Saber dir que no. Generar consciència sobre la necessitat de l'equilibri comunicatiu amb els diferents actors de la vida professional i personal de l'enginyer amb l'objectiu de potenciar el seu èxit.

4. Tècniques comunicatives
Des d'on comunicar. El llenguatge no verbal i para verbal. La presència. L'escolta. Els silencis. La pregunta. El feedback. Treball de les diferents tècniques comunicatives que ens ajudaran a comunicar de manera més efectiva i satisfactòria; i a aconseguir una substancial millora relacional que reverteixi directament en la satisfacció i els resultats envers el desenvolupament professional i personal.

5. Plans d'acció
Reflexió sobre els aprenentatges experimentats i trasllat a plans d'acció per a l'aplicació en el dia a dia de l'enginyer.

Docent
Guillem Boira Herreros. Enginyer Industrial (UPC) i Llicenciat en Psicologia (UOC). Màster en Coaching Executiu i Personal (UPF). Consultor, formador i coach
Referències en desenvolupament d'habilitats directives, coaching executiu i programes formatius: FCC, LA CAIXA, RACC, ALLIANZ, RICOH, NUFRI, LAZENTRAL, SERVICOMPUCT, SALES, COEIC LLEIDA, UDL...

Cursos relacionats

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Curs complet en Microsoft Power BI