Descripció

L'objectiu del curs és explicar como dissenyar correctament instal·lacions i grans màquines des del punt de vista electromagnètic d'alta freqüència per aplicar la directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat compliment.
Conèixer els conceptes més importants de la compatibilitat electromagnètica (CEM).
Conèixer la metodologia de bon disseny de la CEM en les instal·lacions fixes o grans màquines.

Va dirigit a directors tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / enginyers de qualitat i personal tècnic d'empreses instal·ladores i integradores de grans màquines.

Programa

1. Introducció a la compatibilitat electromagnètica
2. Directiva, normes, gestió, CE+CE CE
3. Règims de neutre
4. Terres
5. Pertorbacions, commutacions
6. Blindatges i armaris
7. Proteccions i filtres
8. Cables, prensaestopes
9. Inversors i motors
10. Safates metàl·liques
11. Errades usuals de CEM
12. Arranjaments comuns de CEM
13. Conclusions

Professorat

Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor en CEM. CEMDAL.

Cursos relacionats

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber