Descripció

El 12 de març de 2018 es va publicar la norma internacional de requisits de sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball ISO 45001:2018, per part de l'Organització Internacional de Normalització -ISO- i que substitueix a l'estàndard OHSAS 18001.

La norma adopta l'estructura d'alt nivell establerta per la ISO per facilitar la compatibilitat i alineació amb altres normes de sistemes de gestió.

S'informarà dels requisits tant per a empreses que han de migrar els seus sistemes des d'OHSAS, com a aquelles que es plantegin la certificació sota aquesta nova norma ISO 45001.

Els objectius del curs son:

1. Conèixer l'estructura i requisits de la nova ISO 45001
2. Comprendre el concepte d'Estructura d'Alt Nivell
3. Identificar els principals canvis introduïts en la norma ISO 45001 respecte a OHSAS 18001

Programa

1. Principis bàsics de la Gestió de la Seguretat i Salut en el treball

2. Estructura d'Alt Nivell (HLS)

3. Requisits de la Norma ISO 45001

4. Canvis entre OHSAS 18001 i ISO 45001

5. Recomanacions en la transició cap a la nova Norma ISO 45001

Professorat

Susana Martínez Rivera. Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura Enginyers consultors.

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda