Descripció

Aquest curs, ofereix les pautes dels aspectes legals que cal tenir presents en les actuacions pericials.
Quines són les parts del procés, quins són els drets i quins els deures del perit.
Es tracta de un curs multidisciplinar i dirigit a l'Enginyer generalista.

DIRIGIT A
Professionals/tècnics interessats en obtenir una visió pràctica, de l'activitat pericial.

Programa

1a. PART: Àmbit Legal de l'Activitat Pericial

1.1.- Aproximació a l'Activitat Pericial
1.2.- Definició de prova pericial
1.3.- Classes de perits
1.4.- Temps i forma de presentació del dictamen pericial
1.5.- Designació judicial del perit en el procés civil
1.6.- Acceptació i nomenament del perit
1.7.- Responsabilitat del perit
1.8.- La pericial en els arbitratges. Arbitratges Internacionals2na. PART: Pràctica Pericial: Casos Pràctics

2.1.- Forma i continguts del dictamen pericial
2.2.- Casos Pràctics:
- Patologies construcció
- Patologies instal·lacions
- Reclamacions Costos Indirectes
- Incendi Activitat Industrial
- Valoració de Danys
- Altres


(Els casos pràctics poden variar en funció del perfil professional d'alumnes als quals vagi dirigit el curs)

Professorat

German Palacín i Fornons, enginyer industrial col·legiat nº 11460. Professor i estudiant de Doctorat a l'UPC.
Pèrit judicial, membre Subcomissió de Pèrits del Col.legi d'Enginyers industrials de Catalunya.
Director general de l'empresa PROINVA, PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL VALLÈS, S.L.P.

Cursos relacionats

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Curs complet en Microsoft Power BI