Descripció

Els objectius d'aquesta formació son analitzar detalladament, i mitjançant la resolució de diferents problemes, dos dels conceptes de les instal·lacions elèctriques (càlcul de corrents de curtcircuit i disseny de posades a terra) que normalment se solen estandarditzar o obviar en moltes instal·lacions elèctriques degut a la seva major complexitat relativa.

El curs va dirigit a professionals/tècnics interessats en obtenir una visió pràctica per a la resolució de problemes en les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió i enginyers de recent incorporació que volen conèixer els possibles problemes i les seves solucions en els corrents de curtcircuit i disseny de posades a terra.

Programa

1. Concepte i tipus de curtcircuit en BT

1.1. Corrents de curtcircuit en BT
1.2. Curtcircuit allunyat del CT
1.3. Curtcircuit proper al CT
1.4. Proteccions
1.5. Exercicis de càlcul de corrents de curtcircuit en BT
1.6. Exercicis de càlcul de corrents de curtcircuit i proteccions en BT


2. Conceptes de Posada a Terra en BT

2.1 Tensions de Contacte i de Pas
2.2 Mètode UNESA
2.3 Exercicis Posada a Terra
2.4 Exercici de Mètode UNESA

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer industrial. Expert en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.