Descripció

La productivitat d'una empresa està relacionada amb la gestió del temps que fan els professionals que treballen. Que aquests treballadors tinguin una bona productivitat personal és un requisit imprescindible però no suficient. L'efectivitat recau en l'optimització que es faci dels processos i projectes de treball executats en equips de treball. La demanda cada vegada més exigent del client en el lliurament de resultats de valor i de manera constant i fluida requereix d'excel·lència (Lean) i d'altes dosis d'agilitat (Agile) Una nova mentalitat de treball basada en la flexibilitat i l'adaptabilitat que a la vegada eliminarà multitud de transaccions diàries, estalviant milers d'hores de treball, incrementant el rendiment i fomentant el treball en equip. Només amb aquest nou enfocament d'equips alineats, motivats i d'alt rendiment i un redisseny dels marcs de treball es poden aconseguir els reptes que es presenten d'ara endavant.

Els objectius del curs són:

1. Obtenir una visió global de la filosofia Lean-Agile i ser capaç de traslladar els conceptes i eines apreses al treball d'oficina desenvolupant una gestió del treball més fluida i flexible i reduint els costos i el temps dedicats a tasques no importants (o de no valor)

2. Conèixer les principals eines i conceptes per a iniciar una transformació a nivell d'àrea i/o departament en relació als processos administratius, financers i gerencials com també de qualsevol projecte tècnic i/o innovador.

3. Establir dinàmiques de treball en equip d'alt rendiment, tant en el vessant de metodologies de treball com també d'autoestima col·lectiva i motivació.

4. Definir indicadors d'assoliment per a mesurar la contribució i el performance dels treballadors, en particular, i de l'oficina, en general.

Programa

Sota el plantejament del "Lean Thinking" i l'"Agile Manifesto", els continguts del curs són:

1. Lean-Agile Thinking
2. Reorganització del disseny del treball d'oficina a través d'equips orientats al client: processogrames i projectogrames
3. Definició, alineament d'objectius i mesura de la contribució: OKRs
4. Estandardització com a millora contínua dels processos de treball
5. Marcs de treball agile: lliuraments incrementals, iteratius i de mínim producte viable
6. Aplicacions pràctiques: Scrumització de projectes i Kanbanització de processos

Professorat


Iñaki Bustínduy  Economista i consultor d'empreses. Soci Director de H&B Human and Business.