Descripció

El plantejament inicial, la planificació, l'execució, el monitoratge i el control i el tancament eficient de cada projecte que emprem contribueix, de forma substancial, a l'èxit organitzacional. I la millor opció per aconseguir-ho és conèixer les metodologies i les bones pràctiques de la Gestió / Direcció de Projectes reputades internacionalment.

L'objectiu del curs és:

Aportar als assistents els principis, conceptes, models, mètodes i artefactes (tècniques i eines) i bones pràctiques més actuals de la Direcció/Gestió de Projectes, des d'una perspectiva funcional i útil i sota qualsevol mena de plantejament: Predictiu; Iteratiu; Incremental o Àgil.

La referència central, no única, del curs serà la nova metodologia PM² (Project Management Methodology) de la Comissió Europea. Altres metodologies de referència utilitzades al curs són: la "Guia del PMBOK" v6 i v7 ( PMI); la "Norma ISO 21502:2021"; PRINCE2 (AXELOS); la "Guia de Scrum- Les Regles del Joc" de K. Schwaber i J. Sutherland i l'Enfocament del Marc Lògic (EML)

El curs va dirigit a:
Responsables de projectes (Caps, Directors i/o Gestors) actuals o futurs a organitzacions de tot àmbit: des de consultores i oficines tècniques; passant per empreses de màrqueting / publicitat; desenvolupadors de programari / web; fins a despatxos d'advocats, etc...

Programa

1. Introducció a la Direcció/Gestió de Projectes
1.1 Referents principals
1.2 Presentació de PM². - Metodologia de la Comissió Europea
1.3 Què és un projecte per a PM²
1.4 La Casa de PM²
1.5 Lliurables / Resultats / Beneficis

2. Entorn; Organització i factors ambientals
2.1 Cicle de Vida
2.2 Conceptes clau

3. Organització i Rols. Nivells dautoritat
3.1 Model de Governança
3.2 Matrius RASCI de PM²

4. Cicle de Vida del Projecte
4.1 Portes de fase
4.2 Processos
4.3 Enfocaments

5. Processos de:
5.1 Inici
5.2 Planificació

6. Processos de:
6.1 Execució
6.3 Seguiment i control
6.2 Tancament

7. Mètodes, tècniques, eines i artefactes
7.1 PM²
7.2 Altres metodologies

8. Gestió àgil i PM²
8.1 Visió sistèmica
8.2 Conducta i Ètica professional
8.3 Certificacions PM²

9. Recursos addicionals i fonts dinformació

Professorat


Jaume Ramonet  Enginyer Industrial. Certificat PMP®-PMI®. Consultor.

Alba Núñez Ferndández Arquitecta. Màster en Gestió Integrada de projectes. Certificat PMP®-PMI®. Consultora.