Descripció

Segons dades de l'Observatori de l'Autoconsum, a Catalunya ja hi ha més de 75.000 instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum que sumen més de 720 MW de potència. Més de la meitat d'aquesta potència és en instal·lacions del sector industrial, primari i terciari. Les empreses del sector privat i administracions del sector públic titulars d'aquestes instal·lacions sovint no tenen el coneixement ni la capacitat doperarles, de treure'n el màxim profit ni fer-ne un correcte manteniment, i han de dependre de tercers.

El curs pretén donar una visió detallada dels requisits en el manteniment i operació d'instal·lacions solars fotovoltaiques, per garantir el correcte funcionament.
Es donaran eines per optimitzar la gestió d'aquests tipus d'instal·lacions per millorar-ne la seva eficiència i evitar una degradació excessiva, minimitzant els incidents. També es donaran pautes de com plantejar ampliacions de potència i de com gestionar els excedents d'energia, ja sigui en gestió interna dels consums i la seva comercialització, o compartint l'energia amb tercers en instal·lacions col·lectives.

El curs va dirigit a responsables d'operació i manteniment d'instal·lacions, tant a nivell tècnic com de seguiment de inversió. La formació seria adequada tant per perfils tècnics com de gestió empresarial.

Programa

1. Context i evolució del sector fotovoltaic

2. Operació i manteniment
a. Tipus de manteniments i actuacions previstes: manteniment operatiu, preventiu i correctiu
b. Eines per optimitzar les operacions de manteniment i millorar l'eficiència de les plantes fotovoltaiques
c. Com evitar les "males praxis"
d. Contingut d'un contracte de manteniment solar
e. Què ha d'oferir un bon software de manteniment

3. Eines per a la optimització de la instal·lació
a. Accions internes a l'empresa: adaptar corba de consum a la corba de generació solar
b. Accions externes: gestió i comercialització d'excedents.
c. Accions compartides i col·laboratives: autoconsums compartits i comunitats energètiques. Esquemes d'instal·lació

Professorat


Manel Romero  Enginyer Industrial. Soci cofundador i Director Tècnic de SUD Renovables.
Amplia experiència en el sector fotovoltaic