Indústria 4.0. Transformant els sistemes de producció

Descripció

La millora de la productivitat i la qualitat dels béns produïts iniciada ja fa anys de la mà de la mecanització i posterior robotització dels processos de fabricació, està experimentant una acceleració amb el procés d'automatització de la indústria, en especial de la indústria manufacturera.

Avui, la confluència de diferents tecnologies ofereix un renovat marc tecnològic. Aquest marc està essent impulsat sota el paraigües del concepte Indústria 4.0, que apareix per primer cop el 2011, i que té per objectiu desenvolupar sistemes productius altament flexibles orientats a petits lots.

Més enllà de parlar de la quarta revolució industrial, el curs vol contribuir a que les propostes tecnològiques pel futur més immediat es coneguin i s'estenguin a la indústria catalana.

Enginyers i professionals d'empresa interessats en conèixer la realitat actual i les oportunitats de la Indústria 4.0.

Programa

1. Conceptes bàsics de la Indústria 4.0

2. Tecnologies emergents

3. Casos d'ús - Casos d'èxit

Professorat

Carles Soler. Enginyer de Telecomunicació. MBA per Esade. Casiopea Robotics

Cursos relacionats

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

Introducció al "Blockchain"