Política privacitat

De conformitat amb allò previst a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals facilitades a través de la present sol·licitud són confidencials.
 
En cas que les seves dades personals siguin facilitades amb motiu de la gestió de les activitats i sessions formatives que organitza el COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC), les seves dades passaran a formar part del fitxer denominat “ACTIVITATS I FORMACIÓ” titularitat del COEIC, inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder gestionar l’esmentada activitat formativa.
 
En cas que les seves dades personals siguin facilitades amb motiu de la gestió de les activitats i sessions formatives que organitza l’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC), les seves dades passaran a formar part del fitxer denominat “ACTIVITATS I FORMACIÓ” titularitat de l’AEIC inscrit en el Registre General de la Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder gestionar l’esmentada activitat formativa.
 
Tanmateix, mitjançant la complementació i l'enviament del present formulari autoritza l'enviament per part del COEIC, i l’AEIC, respectivament, de comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb les activitats organitzades o gestionades per aquestes entitats.
 
En qualsevol dels dos casos pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació reconeguts per la LOPD, així com revocar el seu consentiment respecte l’enviament de comunicacions promocionals o informatives, adreçant una sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a la seu del COEIC i de l’AEIC, depenent de l’entitat que presti el servei contractat, ambdues situades a Via Laietana, núm. 39, de Barcelona (08003), o bé a l’adreça de correu electrònic lopd@juridic.eic.cat.