Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents

Preparació i gestió dels contractes de serveis d'enginyeria

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 17/01/2019
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Desenvolupament d'equips. Equips d'Alt Rendiment

BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 22/01/2019
 • Localització: Delagació del Vallès

Introducció al "Blockchain"

El Facility Management generador de valor per a les empreses

Projecte luminotècnic d'enllumenat exterior. Mesura i control reglamentari

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 29/01/2019
 • Localització: Barcelona

Blockchain i les seves aplicacions empresarials

Corrents de curtcircuits i posades a terra en Baixa Tensió

L'Entrevista Comercial: superar objeccions i tancar la venda

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 31/01/2019
 • Localització: Delagació del Vallès

Gestió integral del risc a l'empresa des de la generació de valor afegit

Suports per a sistemes de canonades

Aplicació de ruixadors automàtics a riscos d'emmagatzematge

Enginyeria Avançada del Manteniment

Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0

Mesures de la presa de terra

Curs d'Especialització en Gestió de Projectes

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/02/2019
 • Localització: Barcelona

Visió Artificial. Aplicant els sentits a la indústria

El líder coach. Desenvolupant al teu equip

Enginyer de compres

Drons. Robots voladors al servei de la societat

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Càlcul de sistemes d'enllumenat amb Dialux

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 26/02/2019
 • Localització: Barcelona

Neuroinfluència aplicada a les vendes

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 04/03/2019
 • Localització: Barcelona

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

Competències clau per a enginyers directius

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 07/03/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 12/03/2019
 • Localització: Barcelona

Curs pràctic de disseny i càlcul de tancs d'emmagatzematge

Finances per a enginyers i tècnics

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Disseny d'instal·lacions i compatibilitat electromagnètica

Fabricació additiva. Evolució de les tècniques de fabricació digital

Direcció de projectes d'enginyeria

Tècniques avançades de negociació

Gestió de projectes segons la nova Guia PMBoK® versió 6

Noves tendències en la gestió comercial. B2B

Prevenció de Riscos Laborals aplicada a Facility Management

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa

Lean Management. TOYOTA KATA

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional

Gestió pràctica dels residus industrials

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 10/04/2019
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/04/2019
 • Localització: Barcelona

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Curs en línia per a la utilització del sonòmetre CESVA SC310

Introducción a la gestión del mantenimiento

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE

Rociadores automáticos

Curs de Lean Manufacturing: Excel·lència en les operacions