Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/02/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Neuroinfluència aplicada a les vendes

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 04/03/2019
 • Localització: Barcelona

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

Competències clau per a enginyers directius

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 07/03/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

GESTIÓ Y CONTROL D'EMPRESA DE SERVEIS D'ENGINYERIA

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 07/03/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 12/03/2019
 • Localització: Barcelona

Com crear un nou model de negoci

Curs pràctic de disseny i càlcul de tancs d'emmagatzematge

Curs d'introducció Passivhaus

Finances per a enginyers i tècnics

Càlcul de sistemes d'enllumenat amb Dialux

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 18/03/2019
 • Localització: Barcelona

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Disseny d'instal·lacions i compatibilitat electromagnètica

Fabricació additiva. Evolució de les tècniques de fabricació digital

Direcció de projectes d'enginyeria

Tècniques avançades de negociació

Gestió de projectes segons la nova Guia PMBoK® versió 6

Noves tendències en la gestió comercial. B2B

Blockchain i les seves aplicacions empresarials "Molt més enllà de les monedes virtuals"

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 26/03/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Curs de càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 26/03/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

El líder coach. Desenvolupant al teu equip

Prevenció de Riscos Laborals aplicada a Facility Management

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Fractologia, contribució a l'anàlisi de falles.

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 02/04/2019
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa

Validació d'una idea

Lean Management. TOYOTA KATA

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional

Gestió pràctica dels residus industrials

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 10/04/2019
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/04/2019
 • Localització: Barcelona

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Curs en línia per a la utilització del sonòmetre CESVA SC310

Introducción a la gestión del mantenimiento

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE

Rociadores automáticos

Direcció de projectes d'enginyeria de la construcció

Curs de Lean Manufacturing: Excel·lència en les operacions

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 15/02/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

Enginyeria Avançada del Manteniment. (NOVA DATA INICI)

Projecte luminotècnic d'enllumenat exterior. Mesura i control reglamentari

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/02/2019
 • Localització: Barcelona

Curs d'Informes tècnics pericials. L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 20/02/2019
 • Localització: Demarcació de Girona